CV-tips

Gode tips til din CV

Arbeidsgiverne leser CV-en din før de leser jobbsøknaden. Derfor må CV-en din fortelle «den riktige historien» om deg. Ellers blir ikke søknaden lest.

CV-en din må vise kvalitet. Derfor må du bruke god tid på korrektur.

Skrivefeil er ikke ok i en CV, få en annen person til å se gjennom dokumentet før du sender det av gårde.

Overdrivelser hører heller ikke hjemme i en CV. Det blir avdekket på et intervju.

Skreddersy CV-en til alle jobber du søker på, siden ulike jobber stiller ulike forventninger til deg.

Husk også på at CV-en ikke må inneholde store hull. I så fall må du skrive hva du evt. har gjort i den perioden.

Bilde. Ha et representativt portrett dersom du sender med bilde. Ikke bilder fra en sommerfest eller lignende…

Egenskaper

Skriv opp de mest relevante egenskapene som kvalifiserer deg for jobben, rundt fem-seks punkter.

Skriv så opp de mest relevante arbeidsoppgavene du har ervervet som kvalifiserer deg for jobben, rundt seks-åtte punkter. Her er det viktig å danne seg et solid bilde av hvilke egenskaper og arbeidsoppgaver arbeidsgiveren vil se etter.

Arbeidserfaring

Vær nøye med å føre opp alle stillingene du har hatt i omvendt kronologisk rekkefølge, med oppstart og avslutning, spesifisert i måned og år.

Kun årstall duger ikke!

Under hver stilling du har hatt legger du til hva slags ansvar og arbeidsoppgaver du har hatt, og som gjør deg interessant for denne stillingen.

Tenke igjennom

  • Hvordan vil du presentere deg selv?
  • Hvilke spørsmål kan du få på intervjuet?
  • Hva er dine sterke og svake sider?

Utdanning

Beskrivelsen av utdanningen bør være forståelig for mottakeren. Det hjelper lite om du forsøker å imponere med faguttrykk dersom mottakeren ikke forstår hva du mener. Beskriv fagene på en måte som gjør det lett forståelig og anvendbart i den stillingen du søker.

IT, verv eller annet

Her kan du legge til annet som kan være relevant, enten det er it-systemer som du synes det er viktig å nevne, eller formannskap i en idrettsforening eller annet.

Når du ringer på ledige stillinger

  • Hvilken stilling ringer du angående?
  • Hvorfor ringer du?
  • Skriv ned spørsmål på forhånd!
  • Ikke spør om noe som allerede står i annonsen
  • Vær kortfattet!
  • Vær positiv

Din telefonstemme

Mottaker kan ikke se deg!
Tenk over: er du sprudlende eller monoton?

Kontakt oss

Lynn Atteraas Erland
Rådgiver/partner
Telefon: 404 90 022
E-post: lynn@limap.no

Marianne Hessen
Rådgiver/partner
Telefon: 454 72 499
E-post: marianne@limap.no

Om oss

Lima Personell er et bergensbasert bemanningsbyrå. Byrået eies og ledes av Lynn Atteraas Erland og Marianne Hessen. Vi har over 30 års bransjeerfaring innen rekruttering og bemanning.


Adresse:
Nordåsdalen 25, 3. etasje.
5235 Rådal