Lima Personell - mennesker i arbeid.

Hvilken type kompetanse trenger du?

  • Rett person på rett plass er verdifullt for en arbeidsgiver.
  • En feilansettelse skaper ikke bare frustrasjon, det koster også mye penger.
  • Ved å samarbeide med oss sparer du mye tid og penger på rekrutteringsprosessen.
  • Vi har erfaring med å rekruttere/kvalitetssikre våre kandidater.


Når oppdraget er bekreftet, legger vi til rette for et godt fremtidig samarbeid.